Sıra beklemeden, tam vaktinde doktorunuz ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Bu hizmeti, ilgili hekim, hastanın fizik muayenesine ihtiyaç duymadığı durumlarda size önerebilir. Hizmetin sonunda gerekli hallerde evde doktor muayenesi gerçekleşebilir.

Neden Gereksinim Duyulur?

Laboratuvar hizmetleri, hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibi sürecinde önemli bir rol oynar. Hastaneler, çeşitli laboratuvar testleri yaparak hastaların sağlık durumlarını değerlendirirler. Bu nedenle laboratuvar hizmetleri aşağıdaki nedenlerden dolayı gereksinim duyulur:

 1. Tanı: Hastaneler, laboratuvar hizmetleri aracılığıyla hastalıkların tanısını koymaya yardımcı olur. Kan, idrar, doku, sıvı örnekleri ve diğer biyolojik materyallerin analizi, tanı koymada önemli bir rol oynar.

 2. Tedavi: Laboratuvar hizmetleri, hastalıkların tedavi sürecinde kullanılan ilaçların etkisini ve yan etkilerini izlemeye yardımcı olur. Kan ve diğer biyolojik materyallerin analizi, tedaviye verilen yanıtı takip etmek için kullanılır.

 3. Kontrol: Laboratuvar hizmetleri, hastalık kontrolü ve önleme amacıyla kullanılır. Örneğin, enfeksiyon hastalıklarının tespiti, salgınların önlenmesi için hayati öneme sahiptir.

 4. Ar-Ge: Laboratuvar hizmetleri, tıp bilimine katkıda bulunan araştırmalar için kullanılır. Yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve cihazların geliştirilmesi için laboratuvar testleri yapılır.

Laboratuvar hizmetleri, hastaların sağlık durumlarını değerlendirmede, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Bu hizmetler, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak hastaların sağlığına katkıda bulunur.

Laboratuvar Hizmetleri Yapılan Testler Nelerdir?

Hastane laboratuvar hizmetleri, geniş bir yelpazede testler sunar. Burada hastane laboratuvarlarında yapılan bazı yaygın testlerin bir listesi verilmiştir:

 1. Tam kan sayımı (CBC): Bu test, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin sayısını ve boyutunu ölçer. CBC, enfeksiyonlar, kansızlık ve diğer sağlık sorunları gibi birçok hastalığın teşhisinde kullanılır.

 2. Biyokimya profili: Bu test, kan şekeri, kolesterol, karaciğer fonksiyonları ve böbrek fonksiyonları gibi bir dizi biyokimyasal parametreyi ölçer.

 3. Tiroid fonksiyon testleri: Tiroid hormonları, vücudun metabolizmasını düzenleyen önemli hormonlardır. Tiroid fonksiyon testleri, tiroid bezinin fonksiyonunu değerlendirmeye yardımcı olur.

 4. Enzim testleri: Bu testler, kan ve diğer vücut sıvılarındaki enzim seviyelerini ölçer. Bu testler, kalp krizi, karaciğer hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarının teşhisinde kullanılır.

 5. Mikrobiyolojik kültürler: Mikrobiyolojik kültürler, enfeksiyonların nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu testler, bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarını tespit etmeye yardımcı olur.

 6. Tümör belirteçleri: Tümör belirteçleri, kanser hücrelerinin varlığını veya aktivitesini ölçen kan testleridir. Bu testler, kanser teşhisi, tedavisi ve izlenmesinde kullanılır.

 7. Genetik testler: Genetik testler, kalıtsal hastalıkların teşhisinde kullanılır. Bu testler, belirli genetik mutasyonların varlığını tespit etmeye yardımcı olur.

Bu sadece birkaç örnek olup hastane laboratuvarlarında sunulan testlerin sayısı oldukça fazladır. Doktorunuz, size uygun testler hakkında daha fazla bilgi verebilir.